Tốp Thái Thay Lông (7 Tháng 7)

7.000.000

Hôm Nay ngày 07 tháng 7. Trại gà duy lê lên Gà Thái Thay Lông. Anh em ai thích liên hệ Mr Duy 0909.308.638

Giá: 7.000.000 VNĐ/em