Tốp thái con F1 (7 Tháng 7)

1.200.000

Hôm Nay ngày 07 tháng 7. Trại gà duy lê lên top Gà Thái Con F1. Anh em ai thích liên hệ Mr Duy 0909.308.638

Giá: 1.200.000 VNĐ/em