Top Mái Thái Nhập 16 tháng 5

Hôm Nay ngày 16 tháng 5. Trại gà duy lê lên top Gà Mái Thái Nhập. Anh em ai thích liên hệ Mr Duy 0909.308.638

Giá: 6.000.000 VNĐ/em