Top mái thái nhập 13 tháng 5(đã bán)

Hôm Nay ngày 13 tháng 5. Trại gà duy lê lên top mái thái nhập. Anh em ai thích liên hệ Mr Duy 0909.308.638

Giá: 6.000.000 VNĐ/em