Top Mái Thái 28 Tháng 5

Hôm Nay ngày 28 tháng 5. Trại gà duy lê lên top Gà Nòi Lai Tơ. Anh em ai thích liên hệ Mr Duy 0909.308.638

Giá: 6.000.000 VNĐ/em