Top Gà Nòi Lai Tơ 24 tháng 4

Hôm Nay ngày 24 tháng 5. Trại gà duy lê lên top Gà Nòi Lai Tơ. Anh em ai thích liên hệ Mr Duy 0909.308.638

Giá: 3.000.000 VNĐ/em