Top Gà Mái Thái Nhập 09 tháng 5(đã bán)

Hôm Nay ngày 09 tháng 5. Trại gà duy lê lên top 5 em Mái thái nhâp. Anh em ai thích liên hệ Mr Duy 0909.308.638

Giá: 6.000.000 VNĐ/em